Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 2016/2017

Slavnostní zakončení školního roku a ocenění žáků

Ve středu 28. června se celá škola sešla v Lidovém domě na slavnostním ukončení školního roku 2016/2017. Na úvod zazpíval pěvecký sbor paní učitelky Augustinové a pak pan ředitel Jaroslav Šobr zhodnotil uplynulý školní rok. Poděkoval za práci všem učitelům i žákům a popřál krásné prázdniny. Pak s ...

Přednáška pro 8. a 9. ročník

Dne 26.6. přijela žákům osmého a devátého ročníku udělat přednášku se zaměřením na sexuální výchovu paní magistra, která učí na vysoké škole. Zabývá se psychologii, sexuální výchovou a zdravou výživou. Mluvila otevřeně a každý se mohl na cokoliv doptat. Nás kluky seznámila s dívčími záležitostmi, ...

Broker team Cup

Po roční odmlce způsobené opravou podlahy v tělocvičně se opět konal školní turnaj pod záštitou paní Gustové, která věnuje pro účastníky ceny. Tentokrát se turnaj konal na novém venkovním hřišti a opět jsme se vrátili k původní variantě, k fotbalu. Turnaje se účastnilo 6 týmů, celkem 42 dětí. Vši ...

Výlet 3. B a 3. A na Šumavu

Dne 20. 6. v 7. 40 jsme nasedli do autobusu a vyrazili směr Srní. Dorazili jsme do návštěvnického centra, kde na nás čekal pan průvodce. Řekl nám něco o vlcích a pustil nám dokument. Mohli jsme si zde něco zakoupit a pak jsme si prošli celou expozici. Po prohlídce jsme zdlábli sváču, protože nás ...

Aranžování ve školní družině

V měsíci červnu přijala pozvání do naší školní družiny floristka paní Alena Valentová. Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, naše příroda je nekonečně bohatá a není třeba se nudit, ale tvořit – tak jsme si dovolili trocha krásného kouzlení. Není třeba ani slov, jak jsme si to užívali. Snad jen ...

Výlet za poznáním do Plzně

Trochu jiné zaměření výletu bylo letos pro 3. a 4. ročník a trochu jiné pro 1. a 2. třídu ŠD. Ten první je již zdokumentovaný a nyní je zde zprávička a fotky z výletu druhého. Naše cesta tentokrát vedla do Muzea Strašidel v Plzni. Cesta vlakem byla příjemná, stejně jako krátké posezení u kašny. Č ...

Výlet za žáky z partnerské školy do Regensburgu

V úterý 20.6. 2017 jsme navštívili žáky ze školy v Regenstaufu. Jela s námi paní učitelka Vlčková, Fazekašová a pan učitel Khas. Jeli jsme autobusem asi dvě hodiny. Po dlouhé cestě jsme dorazili na místo, kde už nás očekávali němečtí žáci pátých tříd s jejich učitelkami. Hned na první pohled byli ...

Výlet 8. tříd

14. 6. jsme vydali s žáky osmých tříd směr Železná Ruda, na vlakovém nádraží ve Staňkově na nás čekal pan Krstev, který byl tak hodný a odvezl nám zavazadla na chatu. Po příjezdu vlakem na Špičák jsme zbylá zavazadla předali majiteli chaty, u kterého jsme měli domluvené ubytování. Vyvezl nám zava ...

Kroužek angličtiny

Je to již nějaký ten pátek, co nás paní učitelka Lucie Boudová učí angličtinu, avšak letos to bylo s menším bonusem. Už jsme větší, jsme v šestém ročníku, tudíž na druhém stupni, a tak nám paní učitelka nabídla, že bychom mohli chodit na kroužek anglického jazyka. Neváhala jsem a přihlásila jsem ...

6. třídy v Legolandu

"Už za chvíli pojedeme!“ ozývalo se těsně před odjezdem do Legolandu. Všichni jsme se na tento školní výlet moc těšili. Nejenže to byl první školní výlet s našimi novými třídními učiteli, paní učitelkou Brožovskou a panem učitelem Valečkou, ale všichni milujeme atrakce a tohle bylo pro nás něco ú ...

Mafie - hra pro 2. stupeň

V pátek 16. června se konala školní akce pro druhý stupeň s tématem Mafie. Na začátku se všichni žáci z 6. až 9. tříd rozdělili do čtyř mafiánských rodin (černé, červené, zelené a modré). Abychom věděli, kdo k jaké rodině patří, měli jsme na ruce namalované puntíky barvy rodiny, do které jsme pat ...

Den dětí pro MŠ a 1. stupeň

2. května připravily šesté třídy pro žáky 1. stupně a MŠ dětský den. Na hřišti pod školou bylo celkem 20 stanovišť, do kterých jsme se rozdělili po dvojicích a čekali, až přijdou mladší děti. Akce začala v 9 hodin, kdy jsme se na hřišti sešli všichni: páťáci, kteří vodili školkové děti, čtvrťáci, ...

Předškoláci u nás na návštěvě

Dne 24. května se konala akce pro předškoláky. Akci pořádali žáci devátých tříd, kteří se hned ráno vydali pro předškoláky do školky. Každý žák dostal na starost jednoho nebo dva předškoláky, které odvedl do školy. Po příchodu do školy se všichni rozutekli po různých stanovištích a začali plnit ú ...

Spaní v indiánském duchu

Z 19. na 20. května měli Indiáni a Špioni spaní ve školní družině. Na akci jsme se připravovali již během týdne, kdy jsme si vyráběli indiánské čelenky. Těsně před samotnou akcí jsme si po indiánsku namalovali obličeje, vzali batůžky a vyrazili do terénu – zahrát si STOPOVAČKU. Indiáni značili tr ...

Technický kroužek ZF Staňkov

V listopadu 2016 nám paní učitelka Brožovská rozdala přihlašovací lístečky na nový kroužek, který organizovala firma ZF Staňkov. Je to technický kroužek. Mně to přišlo zajímavé a chtěla jsem to zkusit, tak jsem se přihlásila. Tedˇ se scházíme každý čtvrtek od 15:00 ve školních dílnách. Učíme se p ...

Divadelní představení Princezna ze mlejna

Začátkem května se byla celá škola podívat na divadelním představení Princezna ze mlejna. Hráli samí dobří herci (dospělí, žáci naší školy i předškoláci). Kulisy byly také úžasné. Musím říct, že jsem si chvílemi myslela, že přede mnou běží film. Celá pohádka se hrála během dvou dnů pětkrát. Divad ...

Divadlo Pluto

V úterý 16. května se 9. třídy vydaly do plzeňského divadla Pluto. Ráno v osm hodin jsme měli sraz na náměstí, kde nás nabral autobus, a vyjeli jsme. Do Plzně jsme přijeli kolem půl desáté. Zašli jsme si na náměstí, kde jsme měli do půl jedné rozchod. Mohli jsme si zajít na plzeňskou věž nebo do ...

Okresní kolo ve vybíjené

V měsíci květnu se naše škola zúčastnila dvou okresních kol ve vybíjené. První z turnajů se konal v Domažlicích na ZŠ Komenského 17, kde se společně kluci i holky ze čtvrtých a pátých ročníků poprali s dalšími sedmi týmy. Obsadili krásné druhé místo a z výletu si odvezli medaile a diplom.Druhý bo ...

Dopravní soutěž v Domažlicích

27. dubna se v Domažlicích uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Do soutěže jelo z naší školy celkem osm žáků s doprovodem paní učitelky Pluhařové. Sraz jsme měli v sedm hodin ráno na autobusové zastávce na náměstí. Po cestě do Domažlic jsme se mačkali v přeplněném autobuse, ...

Beseda s Doris Windlin

Švýcarská malířka Doris zavítala k nám do Staňkova a řekla nám spoustu zajímavých věcí. Mluvila o svém životě, který mi přijde hodně zajímavý. Tato malířka maluje venku, takže její den probíhá asi takhle: vzbudí se, podívá se, jestli svítí sluníčko, zabalí si barvy a plátna a vyrazí. Venku maluje ...

Mistrovství Evropy ve fotbale

Mistrovství Evropy ve fotbale hráček do do 17 let 2. května 2017 bylo zahájení mistrovství Evropy ve fotbale. V prvním zápase v Plzni se utkaly Francouzky proti českým hráčkám. Zápas nakonec skončil 2:1, vyhrály Francouzky. Na zápasu byla i staňkovská škola, konkrétně 4. a 6. třídy. Další zápasy ...

Hurá, máme keramickou pec!

9. května jsem se konečně dočkali. Díky zafinancování města, aktivitě Klubu rodičů Amos a Vlaďky Čtveráčkové máme konečně vytouženou keramickou pec. Jakýsi slavnostní křest pro učitelé a ostatní zájemce proběhl 9. května v odpoledních hodinách. Potěšilo nás, že si našel čas i pan starosta Alexand ...

Osmý ročník – závěrečná ročníková práce žáků

Již třetím rokem se žáci osmých ročníků v rámci slohové a komunikační výchovy zabývají kulturou mluveného projevu a prezentacemi zadaných seminárních prací nebo projektů. Tři roky jsme pracovali s žáky krůček po krůčku – zaměřovali jsme se na spisovnost mluveného projevu, nezapomínali na důležito ...