Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 2015/2016

Výlet Mirotice

Dne 15.června naše třída 4.A, prvňáci a druháci jeli na školní výlet do indiánského městečka FORT HARY u Mirotic. Cesta byla dlouhá, ale stála za to. Byly pro nás připraveny soutěže a úkoly. Prohlédli jsme si muzeum čelenek a různých indiánských předmětů. Pak jsme šli do salonu, kde jsme si povíd ...

Mezinárodní spolupráce s Rakouskem - EVVO poznáváme Alpy

Je červen, měsíc školních výletů, a tak se paní učitelka Votrubová a s paní učitelkou Fazekašovou rozhodly, že nás vezmou do Rakouska, abychom poznali tamní přírodu a rakouské reálie. První den nám počasí moc nepřálo, proto jsme vyrazili do bazénu, který jsme si všichni moc užili. V dalších dnech ...

Noc ve školní družině

V pátek 27. května děti prožily na školní zahradě krásné odpoledne. Čekaly na ně tři netradiční olympijské disciplíny, našel se čas i na svačinku a hry. Večer pak opékání na ohni zapáleném olympijskou pochodní. Po setmění jsme při noční prohlídce školy zabloudily do hudebny, kde jsme společně več ...

Návštěva předškoláčků

V úterý 7. června připravili deváťáci pro děti ze školky dopoledne v naší škole. Chtěli jsme, aby si předškolní děti prohlédly, kam budou chodit po prázdninách. Ráno jsme vyrazili pro děti do školky, abychom je odvedli do školy. Každý žák devátého ročníku dostal dva předškoláky, které doprovázel. ...

Návštěva prvňáčků v Merklíně

V úterý 24.5. jely děti z 1. A navštívit merklínské kamarády ze speciální školy. Prohlédly si celou školu, seznámily se s jejich způsoby vyučování. Ve skupinkách si všichni zahráli různé hry a tvořili obrázky sypané z barevných písků. Naše i merlínské děti byly nadšené z vydařeného dne. Těšíme se ...

Čtení pomáhá ve 4.A

Třída 4.A je celoročně zapojena do charitativního projektu Čtení pomáhá. Celkem jsme přispěli 9100,-Kč. Peníze jsme získávali společným přečtením a otestováním těchto knih: Dášeňka, Karlík a továrna na čokoládu, Krysáci, Kočičiny kocourka Damiána. Někteří si pak vybrali sami ještě další knihy z n ...

Pražské jaro

Dne 19. května jsme se někteří opět vydali do Prahy, tentokrát na Pražské jaro na generální zkoušku orchestru, která se konala v Obecním domě. Do Prahy jsme přijeli o trochu dříve, a tak jsme zašli ještě do obchodního centra Paladium. Když jsme se usadili v Obecním domě, začali hrát první dvě skl ...

Titanic - návštěva výstavy

Paní učitelka Votrubová přišla za námi s nabídkou, že bychom mohli jet do Prahy na výstavu Titanic. Dozvěděli jsme se o tom ve stejný týden, jako se měl výlet konat, ale přestože to bylo tak narychlo, souhlasili jsme. Očekávali jsme, že na výstavě potkáme herce, jak slibovali na plakátech, ale to ...

Návštěva naší partnerské školy

Naší partnerskou školou je škola v Regenstaufu, a tak jsme se tam v letošním roce opět vypravili. Dokonce jsme se mohli zúčastnit dvou vyučovacích hodin. Už víme, jak probíhá tělocvik a hudebka. Během celého dopoledne jsme se snažili s německými žáky dorozumět. Někomu se to dařilo v němčině, větš ...

Exkurze do ZF

Ve středu 11. května jsme byli s paní učitelkou Vlčkovou v ohučovské firmě ZF. Přišla si pro nás po 4. hodině a vyrazili jsme stezkou do Ohučova. Cesta nám trvala skoro 30 minut, protože máme ve třídě loudaly. Když jsme konečně došli, paní učitelka nás ohlásila a pak si pro nás přišel jeden pán, ...

ZOO Praha

V pondělí 16. května se vydali žáci 8. ročníku za savci světa ze ZOO Praha. Počasí hrozilo od rána vydatnými srážkami, ale naštěstí z toho byly jen dvě přepršky a i vytoužené sluníčko vysvitlo. Po rozdělení do skupinek v ZOO se žáci rozběhli plnit úkoly z pracovního listu a na průzkum zoo.

Návštěva DDD a ZČU

7. dubna jsme se s panem učitelem Khasem a paní učitelkou Valečkovou vydali na výlet do Plzně do Domu digitálních dovedností a na Západočeskou univerzitu. Jako první jsme navštívili Dům digitálních dovedností, kde jsme si prošli tři místnosti. Nejdříve jsme navštívili místnost, ve které byly počí ...

Učíme se společně - Karel IV. a jeho doba

V pátek 13. května jsme přichystali pro žáky projektový den s názvem Učíme se společně - Karel IV. a jeho doba. Cílem projektu bylo nejen připomenout si 700. výročí narození našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale především prohloubení dobrých vztahů a spolupráce žáků napříč ročníky. Na začátku dn ...

Školička pro předškoláky

V dubnu se už dvakrát do naší školy přišli podívat budoucí prvňáčkové s rodiči. Pracovali vždy ve skupinkách se svými budoucími učitelkami a jejich rodiče mohli sledovat, jak se jim práce daří. Předškoláci si nejen vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školních lavicích, ale povídali si pohádky, zazpív ...

Projekt Černobyl

V dubnu si žáci v osmých třídách připomněli tragédii, která se stala 26. dubna 1986. Tehdy v jaderné elektrárně v Černobylu došlo k přehřátí jednoho z reaktorů, který následně explodoval. Náš projekt zasahoval do několika předmětů. Při hodinách zeměpisu, chemie a výtvarné výchovy jsme se seznámil ...

Matematický klokan

V pátek 18. března proběhl na naší škole Matematický klokan. Zúčastnila se celá škola kromě 1. tříd. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Na vyplnění a na spočítání různých úkolů jsme měli přibližně hodinu. 1. kategorie Cvrček 1. místo: Ondřej Poucha 3. A 2. mí ...

Divadlo Alfa

17. března jely čtvrté až sedmé třídy na představení Pohoršovna do divadla Alfa do Plzně. Jeli jsme autobusem po ročnících. Představení trvalo hodinu a půl a bylo o loutkách, které měly nadpřirozené schopnosti (bludička…) a měly se pohoršit. Ve vystoupení také hráli dospělí lidé. Divadlo nám přip ...

Dopravní hřiště - 4.A

V pátek 29.dubna jsme vyjeli na dopravní hřiště do Domažlic. Tam nás to opravdu bavilo. foto: Eliška Voráčová

Den Země ve 4.A

Dne 22.dubna ke Dni Země jsme se my, žáci 4.A, byli podívat na stromky, které jsme již dříve zasázeli. Očistili jsme zem kolem nich a pak jsme je ještě zalili, aby měli mokřejší půdu. Budeme je dál sledovat a doufáme, že dobře porostou. reportér: Aneta Schejbalová foto: Ondřej Kramer

Družinový výlet za poznáním

V sobotu 16.4. jsme se vydali vlakem do Domažlic. Navštívili jsme hasičskou stanici a zdravotní záchrannou službu. Už cestou bylo co pozorovat a poznávat. Velice děkujeme hasičům a záchranářům za jejich vstřícnost, ochotu nám vše ukázat, nechat vyzkoušet a odpovědi na naše otázky (a nebylo jich m ...

Den Země

V letošním roce se ctil Den Země na naší škole pobytem v přírodě. Během pobytu vnímali žáci přírodu všemi smysly. Některé třídy pomohly znovuobnovovat zeleň v okolí Staňkova.

Knížka pro prvňáčka

Naše třída 4.A přispěla do projektu Čtení pomáhá další částku - 1.250Kč - Knížka pro prvňáčka. V červnu budou prvňáci z naší školy pasováni v městské knihovně na čtenáře. Při této příležitosti dostanou zadarmo knížku, protože my, žáci 4.A, jsme přispěli čtením a otestováním knih na tuto dobrou vě ...

I čtení je zábava - 4.A

V úterý k nám přichází na párovou výuku p.uč.Holečková a společně s naší třídní H.Kozovou nám vždy připraví nějaké překvapení. Tentokrát jsme opět šli do ŠD. Tušili jsme, že budeme pracovat v týmech s nějakým textem. Dvouhodinovka začala velice zajímavě, trochu jsme se dohadovali, neboť jsme měli ...