Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 Poslední výprava 5.B

Den před vysvědčením jsme se vydali do obory v Hlohové. A skutečně se nám výprava velice povedla. Viděli jsme jeleny, daňky i muflony. Opekli si buřty, snědli vynikající koláč - díky Nikče Nohavcové i její mamince. Dědeček nám ještě řekl nějaké informace ke zvěři, kterou chová v obůrce, dostali j ...

Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 23.června v městské knihovně proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře. Vše organizovala paní Malíková z knihovny a žáci z 5.B. Ti totiž svým čtením a zapojením do projektu Čtení pomáhá, dále zasláním příspěvku na charitativní projekt Knížka pro prvňáčka, opět získali pro své malé kamarády kn ...

Červen v 5.B

Poslední školní měsíc byl opět plný testů, ale i překvapení. Školní výlet - společný s 2.B - naše trasa vedla do Sušice, Kašperských Hor - na hrad a do IC s programem o šumavské přírodě. V rámci učiva vlastivědy - poznáváme region - jsme navštívili v Domažlicích Chodský hrad, pak jsme došli pěšky ...

Čtení pomáhá - 5.B

Tak se nám to povedlo. A CO? No přece dosáhnout čtením částky deseti tisíc. V letošním školním roce jsme přispěli celkem na 4charitativní projekty.Ten poslední byl Abilympiáda - soutěžení dětí s různým zdravotním postižením. Celkem jsme přispěli 10.800Kč. Nejpilnějšími čtenáři naší třídy byly: Ni ...

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Tento školní rok jsme zahájili činnost kroužku AJ pro prvňáčky a druháčky. Scházeli jsme se jednou týdně a pokoušeli se prostřednictvím her , jednoduchých říkanek a písniček proniknout do tajů anglického jazyka. Děti, které absovovaly tento kroužek, na závěr obdržely certifikáty za zdolání prvníc ...

Žáci ze staňkovské školy navštívili Vídeň

V rámci výuky německého jazyka byla žákům staňkovské školy nabídnuta dvoudenní exkurze do Vídně. Žáci se seznámili s historií a pamětihodnostmi tohoto krásného města. První den jsme navštívili císařský zámek Schönbrunn. V zámku jsme v rámci prohlídky prošli 40 místnostmi bytu císaře Franze Josefa ...

Výlet za poznáním

Tentokrát jsme se na výlet vydali do nedalekých Domažlic. Cesta vlakem netrvala dlouho, a tak jsme mohli v 9.00 hod. začít s prohlídkou Chodského hradu. Prohlídka byla velice zajímavá. Na hradě probíhala výstava postelí. Nikdo z dětí neodolal a první postel, na které se spalo, každý rád s úsměvem ...

Výlet 3. B

Letos jsme vyrazili na školní výlet do Plzně. Naším dopravním prostředkem byl vlak. Prohlédli jsme si PLZEŇSKÉ HISTRICKÉ PODZEMÍ, moc se nám tam líbilo. Zastavili jsme se na náměstí, kde jsme si všichni něco přáli. Potom jsme se přesunuli do TECHMÁNIE, tam na nás čekalo mnoho zajímavého. Měli jsm ...

Ametyst na škole

Během uplynulých 14 dní se na naší škole uskutečnila celá řada výukových programů pod vedením pracovníků enviromentálního centra Ametyst. Žáci se zapojili do programů zaměřených na ekosystém louky a vodní plochy. Postupně se stali entomology a zkusili si odchyt drobných bezobratlých na louce i ve ...

Tři zlaté zuby děda Vševěda

V pondělí 25. května vyrazila většina žáků naší základní školy do Lidového domu na pohádku Tři zlaté zuby děda Vševěda. V pohádce se jak hrálo, tak zpívalo. Na jevišti jsme mohli vidět čarodějnici Cotkytle a její dceru Zindulku, pana krále a jeho povedenou dceru Zlátenku, drzého Honzu Prince a po ...

Veletrh minipodniků v Plzni

Ve středu 20. května se náš minipodnik Škola pod lupou zúčastnil veletrhu minipodniků, který se konal v Parkhotelu v Plzni. Účast byla velmi hojná, neboť se sem přijela prezentovat téměř stovka minipodniků z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Náš minipodnik byste našli u stánku číslo ...

Krajské kolo Biologické olympiády

Ve středu 20. 5. se v Plzni uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády. Ráno jsem já, Kačka Vaverková a samozřejmě paní učitelka Brožovská nasedly do auta a vyrazily na Pedagogickou fakultu v Plzni, kde se olympiáda konala. Po zahájení a registraci 19 účastníků jsme se odebrali do učebny, ve k ...

Pobyt s německými kamarády v Horažďovicích

Dne 4. května jsme vyrazili společně se žáky Realschule z Regenstaufu na čtyřdenní výlet do envicentra Proud v Podbranském mlýně v Horažďovicích. Podbranský mlýn prošel nedávno velkou rekonstrukcí, a tak jsme byli teprve druhá skupina, která zde pobývala. Po příjezdu do Horažďovic jsme se najedli ...

Hamlet

V pondělí 20. dubna vyrazili žáci z 8. a 9. tříd a Beanu na divadelní představení Hamlet do Švandova divadla v Praze. Cesta do Prahy byla klidná a rychle utekla. Divadlo začínalo v 10 hodin dopoledne a bylo velice vtipné. Hlavní roli Hamleta hrál Patrik Děrgel. Představení, které trvalo dvě a půl ...

Zkoušky školního divadla

Skoro každý školní rok pro vás připravujeme divadlo, ve kterém hrají převážně děti z naší školy. Letos se paní učitelka Budínová a pan Keck rozhodli, že pro vás připravíme zábavnou, ale i napínavou pohádku. Každý týden se sejdeme a asi tak na dvě hodiny jsme někým jiným (alespoň se o to pokoušíme ...

Matematické soutěže

Naše škola se zúčastnila několika matematických soutěží. Asi nejznámější soutěž, které se zúčastňujeme každý rok, je Matematický klokan. Tady jsou výsledky. Kategorie CVRČEK: Jirásko 2. A - 69 bodů, Moráfka 3. B - 69 bodů, Konopová 3. B - 66 bodů Kategorie KLOKÁNEK: Hofman 4. A - 89 bodů, Forstov ...

Soutěž ve vybíjené

V pátek 17. dubna naše paní učitelka vybrala 7 žáků, aby jeli na soutěž ve vybíjené. V úterý 21. dubna vyrazili Matěj S., Valinka V., Matyáš H., Eliška K., Páťa P. a Linda Ř. Jeli v úterý 14.4. V úterý hrála smíšená družstva, takže jeli kluci i holky. Ale ve středu jely jen holky. V úterý skonči ...

Taneční odpoledne ve školní družině

V pátek 24. dubna byla celou družinou slyšet hudba a zpěv dětí, které se přihlásily na akci Taneční odpoledne. Už podle názvu poznaly, co je bude čekat, ale překvapení i tak bylo připravené. Všichni přihlášení tanečníci se na začátku seznámili s trochou historie tance a vyzkoušeli si pravěký tane ...

Vítězství v okresním kole Biologické olympiády

23. 4. 2015 se konalo v Domažlicích okresní kolo Biologické olympiády, kde naše škola měla v kategorii D (6. - 7. ročník) hned tříčlenné zastoupení. Reprezentovali nás Jan Peprný, 6. A, Marie Felixová 7. A a Kateřina Vaverková 7. B. Všichni se stali úspěšnými řešiteli, a dokonce vybojovali i post ...

Den Země

Den Země v letošním školním roce oslavovala každá třída zvlášť. Opustili jsme tradiční sběr odpadků v našem okolí z důvodu bezpečnosti. Prvňáčci si užívali stopovačky pod vedením zkušených přírodovědců z devítky. Proběhli si stanoviště na Mastníku. Žáci z 2. B a 5. B se vydali po stopách bobra ev ...

Den Země -bobr - 2.+5.B

Paní učitelky Kozová a Zahálková pro nás připravily opět několik zajímavých dní. V úterý jsme pracovali opět společně, tzn. žáci 2. a 5.B. Naše téma bylo: Bobr evropský u nás. To, že žije v naší blízkosti, jsme se někteří opravdu dozvěděli až teď. Nejdříve jsme společně vyřešili několik zajímavýc ...

Dopravní výchova

Ve středu 15.4. přijel za námi do školy odborník na dopravní výchovu. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které bychom měli znát, než vyjedeme na silnici. Už víme, jaká je povinná výbava kola, jak se chovat na silnici, měli bychom rozumět pokynům policisty… Už se těšíme na 5. května, kdy pojedem ...

Kouzelnické představení

Ve středu 15. 4. nás ve školní družině navštívil kouzelník se svojí partnerkou. Hned prvním kouzlem s kruhy děti ohromili. Nebyl slyšet smích, potlesk ani špitání. Jen úžas v očích dětí mluvil za vše. Některé děti měly možnost si kruhy prohlédnout a vyzkoušet jejich rozdělení. Nikomu se to však n ...

5. B v Techmanii

Ve čtvrtek 9. dubna jsme jeli vlakem do Plzně a už jsme se těšili do Techmanie. Každý z nás si mohl například zkusit, co vše dokáže vodní živel, zahrát si na filmaře, zjistit informace o člověku i zvířatech a mnoho dalších zajímavostí. Jaké je to být nad zvukem, jsme zjišťovali během vědecko-tech ...

Návštěva hejtmana Plzeňského kraje

V úterý 7. dubna přišel do 9. třídy hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs. Využil krátký čas před setkáním starostů Plzeňského kraje, které se konalo ve staňkovském Lidovém domě. Pan hejtman k nám dorazil v doprovodu bývalého ředitele naší školy a současného radního Plzeňského kraje pan Jaros ...