Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 2013/2014

Den otevřeného čtenářského klubu - 100 let školy

Dne 21. 6. 2014 se uskutečnil den otevřených dveří čtenářského klubu Objevitelé. Dlouho jsme přemýšleli o vhodnosti tohoto termínu, na stejný den totiž připadala oslava ke stoletému výročí postavení budovy naší ZŠ, ale nakonec se naše volba ukázala šťastnou. Po zhlédnutí kulturního vystoupení na ...

Oslava 100 let postavení základní školy

V sobotu 21. 6. se konaly oslavy ke 100. výročí vybudování staňkovské školy. Současní učitelé a žáci připravili taneční a pěvecká vystoupení, která předvedli početným návštěvníkům na školní zahradě. V budově pak byly k vidění dobové fotografie, historické dokumenty, práce žáků školy či výstavka k ...

Vlastivědná exkurze na hrad - 4.B

V pátek 20.června jsme se vláčkem vydali do Horšovského Týna na prohlídku hradu. Proč? Ve vlastivědě jsme se učili o gotice a renesanci, tak jsme se jeli přesvědčit na vlastní oči, jak to v té době vypadalo.

Pasování žáčků 1.B na čtenáře

Součástí "Čarodějnického odpoledne s rodiči"bylo i pasování žáčků 1.B na čtenáře, které proběhlo v městské knihovně společně s p.Malíkovou. A kdo jiný by je měl pasovat, než jejich starší kamarádi ze 4.B, kteří s nimi celý rok pracovali.

Společné čarodějnické odpoledne s rodiči 1.B+4.B

V úterý 17.června se sešli žáci 1. a 4.B k poslednímu společnému projektu, tentokrát i pod dohledem svých rodičů či babiček. Nejdříve společně vypracovali připravené úkoly ve třídě a pak soutěžili na školní zahradě. Součástí odpoledne bylo i pasování prvňáčků na čtenáře. tř.uč. H.Kozová, J.Zahálková

Spaní ve školní družině

I tento školní rok má svůj konec. A na jednu z akcí ŠD, na kterou se děti ke konci šk .roku těšily - bylo SPANÍ ve školní družině. Někteří žáci již měli zkušenosti z minulých let, ale pro jiné to bylo poprvé. Už od rána se družiny plnily spacáky, karimatkami a batůžky. A odpoledne v 15.45h to zač ...

Předškoláci na návštěvě školy

V pondělí 9. června jsme se vydali do mateřské školy, abychom se zde sešli s předškoláčky a doprovodili je na prohlídku naší základní školy. Před mateřskou školou jsme se shromáždili a rozdělili do pěti skupin. Pak jsme šli s paní ředitelkou po skupinkách do jednotlivých tříd mateřské školy, kde ...

Integrace na hřišti v Merklíně

V pondělí dne 2. června jsme my, žáci deváté třídy, odjeli na kolech na merklínské hřiště. Tam jsme se občerstvili a rozdělili jsme si úkoly. Přijeli jsme sem totiž jako spolupořadatelé soutěží pro děti ze základních škol a ze speciální školy v Merklíně. Pak jsme se odebrali na jednotlivá stanovi ...

Divadlo

Ve čtvrtek 5. června navštívili naši školu herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Zatímco žáci prvního stupně zhlédli pohádku Veverka Zrzečka, pro žáky druhého stupně si herci připravili průřez nejznámějšími divadelními hrami. A tak jsme viděli ukázku z Molierovy hry Zdravý nemocný, kousek ...

Výlet 1.B+4.B

11.června jsme se vydali na společný výlet. Naše cesta vedla do Koněpruských jeskyní a do Berouna na medvědy. Ti odvážnější vystoupali i narozhlednu, odkud byl pěkný výhled na město i okolí.

Výlet 8. tříd

V pondělí 2. června odpoledne jsme vyrazili na výlet. Nejdříve jsme vlakem dojeli na zastávku Pila u Trhanova a odtud jsme museli jít skoro dva kilometry k chatkám. Potom jsme se v nich ubytovali po čtyřech. Mohli jsme si zahrát stolní tenis a fotbal a večer jsme si opékali buřty, povídali si a p ...

Divadelní představení Lakomec

V pátek 9. května zhlédli žáci 7., 8. a 9. tříd v Divadle J. K. Tyla v Plzni divadelní hru Lakomec. Zatímco žáci 7. a 9. tříd měli objednaný autobus, žáci osmých tříd vyrazili do Plzně už ráno vlakem. Nejdříve naše kroky směřovaly na Krajský úřad Plzeňského kraje. Zde si nás ve vrátnici vyzvedl r ...

Zážitková Anglie

30. dubna 2014 se všichni účastníci našeho pětidenního zájezdu do Anglie sešli v 11°° na staňkovském náměstí. Všude bylo plno kufrů a žáků, kteří zaujatě hovořili o pocitech před odjezdem. V Kolovči jsme ještě naložili druhou polovinu účastníků a jejich kufrů a mohla začít naše zážitková ...

Družinový výlet za poznáním

V sobotu 17.5. jsme ráno vyjeli vlakem do Plzně. Po příjezdu jsme měli možnost zhlédnout na vedlejší koleji parní lokomotivu z roku 1947 - Šlechtična. Následovala prohlídka vestibulu hlavního nádraží, po které jsme odešli k Západočeskému muzeu. Chvilka oddechu se svačinou u fontány a v parku u pa ...

Divadelní představení Pasáček vepřů - družina

Na pohádku Pasáček vepřů nás pozvaly paní učitelka Jitka Pluháčková s dětmi z literárně dramatického oboru. V úvodu paní učitelka děti seznámila se spisovatelem H. Ch. Andersenem a jeho dalšími pohádkami. Moderní pojetí pohádky děti zaujalo, obzvláště pak jízda na kolečkových bruslích královny, p ...

Pohádkové odpoledne - družina

Popletenou pohádkou J. Žáčka jsme zahájili pohádkové odpoledne. Děti hádaly, kolik pohádek se popletlo dohromady. V pohádkovém odpoledni nechyběly hádanky, písničky s tancem, seznámení se s autory pohádek, hledáním pohádkových puzzlí ... Poté jsme přešli do kina, kde měly děti možnost si prohlédn ...

Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup

I v letošním roce jsme se zúčastnili oblíbeného fotbalového turnaje pro první stupeň Mc Donald´s v Domažlicích. Pro první až třetí třídu se konal turnaj v úterý 29. května a pro čtvrtou až pátou třídu o den později. Na turnaj jsme cestovali autobusem a hráli jsme na hřišti s umělou trávou n ...

Street hockey cup

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Street hockey cup, který funguje pod záštitou Plzeňského kraje, a rozhodli jsme se uspořádat v naší tělocvičně rovnou první turnaj. Za výsledky jsme se vůbec nemuseli stydět, protože jsme nakonec získali druhé místo. Koncem května nás čeká ještě ...

Putování s panem Půtou - 4.B

V úterý 6.5. jsme se vlakem vydali na hrad Švihov. Putování s panem Půtou jsme absolvovali s paní průvodkyní. Jak se žilo ve středověku nás velice zajímalo, neboť si o tomto období právě povídáme při vlastivědě. Zase jsme se dozvěděli mnoho nového a to velice zajímavou formou. /Vždy je pro žáky l ...

Máme rádi přírodu -4.B

Soutěž "Máme rádi přírodu" vyhlašuje hnutí Brontosaurus již 20let. Letošní téma znělo : "Já přírodě pomáhám." A tak se přidala i naše třída. Soutěžním úkolem bylo namalovat obrázek s touto tématikou. Jak se nám povedly, můžete posoudit.Paní učitelka na výtvarnou výchovu je pak ...

Den Země

V úterý 28. dubna proběhl na naší škole Den Země. Jako každý rok i letos vyrazili všichni žáci školy do Staňkova a jeho okolí, aby posbírali co nejvíce odpadků pohozených nejen ve městě, ale i v přírodě. Každá třída si vybrala jiné místo, jiný směr. Naše třída 8. A se vydala spolu se spolužáky z ...

Kurz 1. pomoci pro osmáky

Ve středu 16. dubna žáci 8. tříd navštívili Střední zdravotnickou školu v Domažlicích, kde jsme absolvovali kurz 1. pomoci a kurz péče o dítě. Když jsme dorazili na školu, rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupina absolvovala kurz 1. pomoci a druhá skupina se učila, jak pečovat o kojence. N ...

Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko

Na začátku dubna jsme ve všech odděleních školní družiny vyhlásili kreativní soutěž o NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO. Úkol byl na první pohled lehký, na čtvrtku obkreslit šablonu vajíčka - velikost byla pro všechny stejná a pak dle vlastní fantazie ozdobit. Jsem moc ráda, že děti nepoužívali je ...