Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 2010/2011

Závěr škol.roku v 1.B

Poslední pondělí v červnu a zároveň poslední pondělí v tomto školním roce se sešli někteří žáci 1.B se svými rodiči na školní zahradě. Osmáci pro ně opět připravili soutěže. Tentokrát soutěžili společně dítě a rodič. Nejdříve museli co nejrychleji najít vzkaz. Pak už rodiče poznávali pomocí kresb ...

Soutěžní odpoledne pro školní družinu

Dne 21.6.2011 připravili osmáci s třídní učitelkou H.Kozovou sportovní odpoledne pro děti ze školní družiny. Ty se rozdělily do čtyř družstev. Vedoucím každého z nich byl jeden osmák. Hra začala sbíráním lístečků s písmenky, ze kterých pak sestavily dohromady vzkaz: "Dnes si zasoutěžíme ve č ...

Týden změn

V předposledním červnovém týdnu probíhal na naší škole týden změn, který připravili žáci 9. tříd. V pondělí měli žáci za úkol přijít přestrojení za jakékoliv povolání. Deváťáci pak hodnotili, která třída se zapojila v největším počtu. První zvítězili žáci 2.A, kteří měli 100% účast. Dokonce i pan ...

Im Eiscafé

Dne 30.6.2011 se vydala skupina žáků 8.ročníku, kteří se učí německému jazyku jako druhému cizímu jazyku, na procházku městem. Přitom popisovali věci a osoby kolem sebe. Jejich cílem se stala místní cukrárna U berušky. Tam si pak všichni objednali v němčině porci zmrzliny a někteří i další laskom ...

Dětský den

V pátek 3.6.2011 oslavili žáci školy Dětský den. Mladší děti strávily den na hřišti, kde soutěžily spolu s dětmi z MŠ v různých sportovních disciplínách. Akci, která se velmi povedla, připravil p. uč. Valečka s šestou třídou. Děti byly nadšené a odnášely si domů sladkou odměnu. Pro starší žáky př ...

Krajské kolo Mc Donald cupu

V úterý 31.5.2011 se konalo krajské kolo fotbalové soutěže Mc Donald cup v Plzni. Jako vítězové okresního kola v kategorii mladších žáků jsme se této sportovní akce zúčastnili. Osm nejlepších týmů kraje soutěžilo ve dvou skupinách po čtyřech a hrálo se systémem každý s každým a to 2 x po12.minutá ...

Integrace na hřišti v Merklíně - 30.5.2011

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili akce Integrace na hřišti aneb Den plný sportu, kterou pořádá Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín. Navíc se žáci 9. ročníku naší školy podíleli i na organizaci této soutěže. Do sportovních her na merklínském hřišti se zapojili naši třeťác ...

Kolový výlet osmáků do Stříbra

V sobotu 14.května se část /14+3/ odvážlivců a vytrvalců vydala na kolech přes klášter Kladruby do Stříbra. Cestu dlouhou 37 km po docela pěkných cyklostezkách jsma hravě zvládli. Delší zastávka na oběd byla v pěkné restauraci v Kladrubech. Klášter jsme si prohlédli pouze z nádvoří a pokračovali ...

Módní přehlídka - Aj

Při hodině Aj ve 3.třídě jsme vytvořili projekt na téma" Oblečení. " Žáci se naučili popisovat různé druhy obleků v angličtině. Jednu hodinu jsme věnovali módní přehlídce. Část žáků předváděla své modely sama na sobě a část oblékla své panenky do slušivých oblečků. Někteří pak vytvářeli ...

Soutěž Tajemství lesa

Děti z naší školy se zúčastnily soutěže Tajemství lesa. Zvláštní ocenění poroty získala Michaela Augustinová, která složila hudbu a text anglické písně The rainforest song, a Alexandra Sucá s projektem o deštném pralese. Obě přiravily soutěžní příspěvky v hodinách anglického jazyka s p. uč. Pavlí ...

Představení divadla Slunečnice

Dne 18.5.2011 zavítali do Lidového domu herci divadla Slunečnice, aby našim žákům předvedi dvě představení. Pro mladší děti si připravili hru Hrajeme si s pohádkou a pro starší Písničky z muzikálů. Dětem z prvního i druhého stupně se představení moc líbila.

Mc Donald cup - starší žáci

Ve čtvrtek 5.5.2011 proběhlo na domažlickém stadionu okresní kolo fotbalového turnaje žáků 4.a5.tříd Mc Donald cup. I tady jsme zaznamenali úspěch. Naši žáci pod vedením kapitána Michala Pomahače vybojovali 3.místo. Ani jeden zápas jsme neprohráli, zaznamenali jsme pouze remízy a výhry. Brankář J ...

Mc Donald cup - mladší žáci

Ve středu 27.4.2011 se konalo v Domažlicích okresní kolo fotbalového turnaje žáků 1.-3.tříd Mc Donald cup. Naše družstvo bylo jako loňský vícemistr nasazeno do skupiny "B". Ve skupině jsme porazili všechny soupeře v poměru 3:0 nebo 4:0. Pak nás čekalo semifinále s domažlickou školou Msg ...

Ukázkový den - firma Gerresheimer Horšovský Týn

Dne 11. března 2011 měli možnost žáci 8. ročníku navštívit firmu Gerresheimer v Horšovském Týně a uvidět výrobu plastů, používaných v lékařství. Vyslechli zajímavou přednášku o výrobě. Tu si pak měli možnost prohlédnout a mají o čem uvažovat pro příští rok, protože firma nabízí ve svém novém stře ...

Školní kolo soutěže Rubikon

Školní kolo projektu Rubikon - soutěže o zákonech, správném rozhodování a rizicích sázení proběhlo v sále LD v úterý 8.3.2011. Šest pětičlenných družstev ze sedmého až devátého ročníku se spolu s ostatními žáky třídy na soutěž pilně připravovalo v hodinách VKO. Soutěžící si před soutěží vylosoval ...

4. ŽÁKOVSKÝ PLES

Dne 25. února se konal 4. žákovský ples, opět pod taktovkou devátých tříd. Ples byl laděn do zlaté, černé a bílé barvy. Na stolech se pyšnili pávi, na podiu byl velký a nádherný nápis a všude vějíře a balonky. Příprava byla velmi náročná. Myslíme, že se nám ples moc povedl a měli jsme dobré ohlas ...

Ukázkový den - Horšov

Dne 22.02.2011 se 20 žáků z 9., 8. a 7. tříd zúčastnilo ukázkového dne ve středisku praktického vyučování SOŠ a SOU Horšovský Týn pro obory - opravář zemědělských strojů a mechanik opravář (dříve automechanik). Prohlédli si svářečskou školu, dále dílny pro opravy automobilů a zemědělské techniky, ...

Lyžařský výcvik

V neděli16. ledna jsme vyrazili na lyžařský výcvik. Byli jsme ubytovaní na Špičáku na chatě Slavoj. Celkem nás jelo třicet a doprovázel nás pan učitel Valečka a paní učitelka Schenková. Na Špičáku náš počet ještě doplnil lyžařský instruktor pan Dvořák. Po příjezdu na Špičák jsme s „nadšením ...

Okresní kolo konverzační soutěže v němčině

Dne 9. února 2011 se v Domažlicích v Domě dětí konalo okresní kolo konverzační soutěže v němčině. Slavili jsme velký úspěch. Nejmladší účastnice z naší školy v kategorii I.A pro žáky 6. a 7. ročníku se mezi staršími žáky vůbec neztratily a obsadily všechna 3 místa - Jana Macánová - 1.místo, Micha ...

Planetárium Praha - 5.třídy

Od listopadu probíhal v pátých třídách v hodinách přírodovědy dlouhodobý projekt " Průzkum vesmíru. " Žáci pracovali ve skupinách, dvojicích či individuálně a plnili různorodé úkoly. S pomocí encyklopedií, internetu či připravených hodin na interaktivní tabuli zjišťovali informace o ves ...

Cirkus Renáto - 1. stupeň

V úterý 8. února 2011 měly děti z 1. stupně možnost zhlédnout zajímavé vystoupení cirkusu Renáto. Děti se samy do představení aktivně zapojily a výborně se pobavily.

Pohádka O dvanácti měsíčkách

V lednu příjemně překvapila děti, učitele i veřejnost pohádka O dvanácti měsíčkách, kterou nacvičili žáci z 1. i 2. stupně pod vedením p. učitelek Budínové, Hettlerové a Vachtlové ve spolupráci s některými rodiči. Zahráli ji dvakrát dopoledne dětem ze ZŠ Staňkov, z mateřeské školy a ze Základní š ...

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se koná 20.1.2011 od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy. Program zápisu přichystaly p. uč. Janská a Zámostná. Děti se mohou těšit na pohádkové postavičky, které je budou celým zápisem provázet. Rodiče by s sebou měli přinést rodný list dítěte, průkazku pojištěnce a vyplněný dota ...

Předvánoční zpívání v kostele sv. Jakuba

V pátek 17. prosince se rozezvučel staňkovský kostel vánočními písněmi, které zde zpívali žáci základní školy. Vystoupení sboru mladších dětí pod vedením paní učitelky Budínové vystřídal sbor žáků 2. stupně paní učitelky Augustinové. Dvě dopolední vystoupení byla určena pro žáky školy a předškolá ...

Příběhy bezpráví

V průběhu listopadu se každoročně na stovkách škol v celé republice konají filmové projekce a besedy s pamětníky v rámci projektu Příběhy bezpráví. Na naši školu přišla 30. 11. paní Petrašovská se svým synem, aby nám vyprávěli o době nedávno minulé. Zaujalo nás vyprávění o tom, že komunisté jim j ...