Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 2008/2009

Projekt 9-95

Ve středu 17.6.2009 se žáci deváté třídy rozhodli uspořádat projekt Devítka baví školu 9-95. Smysl projektu spočíval v tom, že žáci devátých tříd připravili různá stanoviště, na kterých se plnily tématické úkoly ke škole ( hod houbou na terč, hod koulí do koše, mazání tabule... ). Na různých stan ...

Loučení deváťáků

24. června 2009 se v Lidovém domě konalo již tradičně slavnostní zakončení školního roku. Po předmluvě paní ředitelky a vyhodnocení nejlepších žáků školy se program posunul do části, kterou měli pod taktovkou letošní deváťáci. Program zahájilo vystoupení dramatického kroužku p. uč. Suché, který m ...

Pohádkový les

Tento dlouhodobě připravovaný projekt Pohádkový les jsme my deváťáci uskutečnili dne 18.6.. Pozvali jsme všechny žáky z prvního stupně, na začátku lesa děti uvítal pohádkový král a připraveným textem je přenesl do pohádky. Cestou potkávali celou řadu pohádkových bytostí, jak zlých, tak i hodných. ...

Pomocné tlapky

Dne 23.6. k nám do školy zavítali Jiří a Olga Tomášovi z organizace Pomocné tlapky s asistenčními psy. Hned na úvod nás paní Olga upozornila, že černou Axu si hladil nesmíme, neboť je ve výcviku, ale Henesie ano, protože je to fena, která se používá k canesterapii, což je léčebný kontakt psa a čl ...

Coca - Cola cup 2009

Letošní rok jsme se jako každoročně zúčastnili fotbalové turnaje škol z celé ČR - Coca - Cola cupu 2009.Po přihlášení do soutěže jsme byli rozlosováni do skupiny: Staňkov, Holýšov, Heřmanova Huť, Koloveč. Po bezchybných výkonech jsme skupinu vyhráli s plným počtem bodů a impozantním skórem 13:0. ...

Preventan cup

Ve středu 1. dubna 2009 se dvanáctičlenné družstvo žáků z 5. a 4. třídy naší ZŠ zúčastnilo okresního kola soutěže ve vybíjené "Preventan cup". Soutěž organizovala ZŠ Komenského 17 v Domažlicích. Všech devět družstev prvního stupně z ruzných škol okresu bylo rozděleno do dvou skupin. Naš ...

Pobytové akce žáků 6. tříd

Již od roku 2006 pořádáme pravidelné společné pobytové akce žáků šestých tříd. Cílem je umožnit vzájemné poznávání a sebepoznání, porovnávání vlastních postojů, rozvinout spolupráci členů třídy, seznámit se s novým třídním učitelem, komunikace a řešení problémů. Výchovná poradkyně

Den Země

I v letošním školním roce jsme se 22.4.2009 zapojili do ekologické akce: Den Země. Cílem je pochopení vztahu člověk a životní prostředí, odpady jako důsledek lidské činnosti, skládky a jejich význam, žádoucí a nežádouncí jednání lidí. Po obědě se tedy dobrovolníci z řad žáků s učiteli vydali po u ...

McDonald's cup

Dne 14. května malí fotbalisté ze druhých a třetích tříd zvítězili v okresním kole McDonald's cupu, tj. v malé kopané a postoupili tím do krajského kola konaného v Plzni 26. května, zde jsme se umístili na 6. místě. Více zde

Dopravní soutěž

14.5.2009 jsme se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Domažlicích. Reprezentovala nás mladší kategorie žáků ve složení: Ottová michaela, Leitlová Tereza, Bozděch David, Osvald Jakub. Během soutěže jsme se neustále pohybovali mezi těmi nejlepšími, nakonec jsme obsadili vynikající 3. místo ...

Školní výlety 08/09

1. - 5. ročník 18. června 2009, Plzeň a okolí: ZOO, Muzeum strašidel, hrad Švihov, zámek Kozel a plzeňské podzemí 6. ročník Třídenní výlet na Berounsko: Koněpruské jeskyně NS. Zlatý kůň Karlštejn cesta V. Náprstka - Sv. Ján pod Skalou berounské Medvědárium 7. ročník 11. června 2009, Plzeň: Starý ...