Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 Projekt Zdravý životní styl

Projekt: Zdravý životní styl-   Prevence kouření a zásady zdravé výživy na ZŠ Staňkov

 

Mgr. Jarmila Pavlíková + žáci 8. tříd     Výchova ke zdraví

 

Cílová skupina:žáci 6. - 9. tříd a dospělí zaměstnanci školy.

Projekt je prováděn v hodinách VkZ, matematiky,výtvarné výchovy a českého jazyka.

 

Předpokládané cíle:

-zmapovat stav kuřáků na 2. stupni ZŠ a mezi dospělými.Dále si mohou žáci i dospělí porovnat své stravovací návyky s doporučenými dávkami dle zásad zdravé výživy.

-prohloubení vzájemné spolupráce žáků,vytvoření odpovědnosti za splnění úkolu,respektování pravidel práce ve skupině.

-vytvoření výstavy ve vestibulu školy  ke dni 31. 5.  = „Světový den bez tabáku"

 

Plán:

-         v hodinách VkZ žáci sestaví dotazník,připraví blankety, zadají otázky. Vyplnění dotazníků je dobrovolné a anonymní.

-         V hodinách matematiky je dotazník vyhodnocen a vytvořen graf,týkající se kouření na naší ZŠ.

-         V hodinách výtvarné výchovy na 1. i 2. stupni se mohou žáci vyjádřit výtvarně.

-         V hodinách českého jazyka se mohou vyjádřit literárně.

 

Realizace:

-         -VkZ: žáci 8. tříd navrhli otázky do dotazníku, 8 žákyň,zodpovědných za projekt, vybralo   8 otázek  .Otázky byly ještě konzultovány s učitelem matematiky panem Šobrem a metodikem prevence paní Suchou.

-         žákyně 8. tříd zadaly otázky žákům 2. stupně a zaměstnancům školy. Vyplnění dotazníků bylo dobrovolné.

-          V hodinách matematiky proběhlo vyhodnocení dotazníků a vytvoření grafu o kouření na naší ZŠ.

-         Ve vestibulu školy byla instalována výstava výtvarných a literárních prací žáků ke dni 31.5.  „ Světový den bez tabáku"

 

 

Hodnocení:

      -Do projektu se dobrovolně zapojili žáci 1. a 2. stupně i dospělí .

       Účastníci projektu byli motivovány  ke zlepšení životního stylu , ke zlepšení stravovacích          .       návyků.           

-         Vznikla zajímavá literární a výtvarná díla.

-         Přínosem byla spolupráce mezi dětmi, dospělými, odpovědnost žáků 8. ročníku  za přípravu, zpracování a vyhodnocení dotazníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky:   dotazník    - Kouření a zdravá výživa

 

Účastnilo se : 55 dívek 2. stupně, 51 chlapců 2. stupně a 27 zaměstnanců

/ CH= chlapci, D= dívky/

 

1./ Kouření:  A- nezkusil jsem ještě nikdy kouřit

                      B- zkusil jsem kouřit a přestal jsem

                      C- považuji se za kuřáka

 

 

6.A

6.A

6. B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8. B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

4

5

3

6

1

10

1

2

2

1

1

1

7

B

3

2

3

0

10

 7

6

3

4

5

5

6

16

C

0

0

1

0

0

0

3

2

0

3

4

2

4

 

2/ Snídáš: A - nikdy

                 B- občas

                  C- pravidelně

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

1

3

1

0

2

1

7

0

1

1

4

1

1

B

1

0

3

1

2

7

3

6

4

7

3

4

6

C

5

4

3

5

7

9

0

1

1

1

1

2

20

 

3/ Kolik porcí zeleniny a ovoce sníš denně:             doporučeno: zelenina-3-5 porcí

     / 1 porce-1 ks ovoce ,100g /                                                      ovoce  2-4 porce                                         

A-    0-2 porce

B-    3-5 porcí

C-    -více než 5

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

2

1

3

3

11

13

8

2

3

7

7

7

20

B

4

5

3

3

1

3

2

5

3

1

2

2

7

C

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

 

4/ Jak často jíš ryby?                                                 Doporučeno- aspoň 1x týdně

A-    1x týdně

B-    1x- 2x měsíčně

C-    - méně často                                                                                                     

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

0

1

0

1

3

6

4

4

3

2

3

1

6

B

3

4

2

2

3

4

4

2

2

5

1

5

18

C

4

2

5

3

5

7

2

1

1

2

6

3

3

 

 

5/ Jaké pečivo jíš častěji?

A-    bílé pečivo/ housky rohlíky/

B-    -celozrnné pečivo,tmavý chléb

C-    -neupřednostňuji žádné                                                                                             

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

6

4

5

0

4

4

4

3

3

5

2

3

11

B

0

3

1

4

0

1

1

1

1

0

2

2

8

C

1

0

1

2

7

12

5

3

2

4

6

4

8

 

6// Průměrná denní spotřeba mléka : .                             doporučeno: dospívající: 3-4 porce      

      Mléčných výrobků

  / 1 porce = ¼ litru mléka nebo 1 jogurt/

                    Nebo 50 g sýra/

A-    vůbec ne nebo méně než 1 litr

B-    1-2 porce

C-    3- více porcí       

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

2

9

B

5

2

3

4

5

11

6

4

1

4

3

3

15

C

1

5

3

2

5

5

3

2

4

5

6

4

3

 

7/ Kolik tekutin vypiješ denně                                     doporučeno. 2-2,5 litru

                    A-méně než 1 litr

                    B 1-2 litry

                     C- více než 2 litry

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

0

1

1

2

1

2

0

0

0

0

0

5

7

B

2

3

3

3

8

13

2

5

3

6

4

3

12

C

5

3

3

1

2

2

8

2

3

3

6

1

8

 

 8/ Kolik sladkostí sníš denně? / 1 porce- 1 čokoláda-100g nebo sušenky 150 g/

                    A-méně než 1 porce

                    B- 1-2 porce

                    C- 3- více porcí

 

 

6.A

6.A

6.B

6.B

7.

7.

8.A

8.A

8.B

8.B

9.A

9.A

dospělí

 

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

 

A

3

5

2

2

3

6

1

4

2

1

5

1

16

B

2

1

3

2

6

8

6

3

3

5

4

7

11

C

2

1

2

2

2

3

3

0

1

3

1

1

0