Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 Středisko rané péče

Komu jsou naše služby určeny...
°° rodinám s dětmi od 0 -7 let , ohroženými sociálním vyloučením z důvodů nepříznivé situace v rodině
°° rodinám s dětmi kojeneckého věku 0-1 rok,u kterých je v důsledku komplikovaného těhotenství nebo porodu reálné nebezpečí zpomalení psychomotorického vývoje dítěte.patří sem např. děti z vícečetných těhotenství, narozené předčasně, či s velmi nízkou porodní hmotností apod.
°° rodinám s dětmi s diagnostikovaným postižením (např. DMO, opožďování psychomotorického vývoje,Dawnův syndrom,mentální retardace apod.)
° Kdo se na nás může obrátit...
každá rodina, která v souvislosti s nepříznivým vývojem dítěte hledá další informace, pomoc a podporu nebo rodiče, kteří mají ohledně vývoje svého dítěte pochybnosti.

Kdo jsou domácí poradci...
jsou to odborníci na stimulaci vývoje dítěte v raném věku. Každý z nich se - teoreticky i v poradenské praxi- zabývá některou konkrétní oblastí: vývojem hry, psychomotorickou stimulací, tělesným vývojem a fyzioterapií , podporou vývoje smyslového vnímání. Mají zkušenosti s podporou rodiny při zvládání problémových situací.
Jak služby rané péče obvykle fungují
a co se všechno děje během návštěvy domácího
poradce v rodině...
°° do rodiny - dítěti důvěrně známého prostředí, eventuelně na jiné místo, které si rodiče samy určí k setkávání - dochází asi jedenkrát za 4 až 6 týdnů domácí poradce, který ve spolupráci s rodiči pomáhá vymýšlet způsoby, jak děťátko podněcovat ke hře, půjčuje hračky a některé rehabilitační pomůcky, podporuje rodinu v péči o děťátko,
°° na první návštěvě poradce seznámí rodinu se službami, které středisko nabízí a domluví se na formách další spolupráce -možná je i
j e d n o r á z o v á anonymní k o n z u l t a c e
°° na každé další návštěvě vždy poradce společně s rodiči zhodnotí pokroky a změny ve vývoji dítěte a navrhne další postupy; podle potřeby seznámí rodiče s nabídkou didaktických pomůcek, pomáhá při jejich výběru a obstarávání, informuje o nárocích v oblasti sociální podpory.
° Jak kontakt se střediskem probíhá...
°° rodiče mohou zavolat kdykoli na některé z čísel 737 111 649, 736 429 900
°° ozvat se e-mailem na adresu: mct.cz@seznam.cz
°° napsat na adresu: Občanské sdružení MCT CZ, Nový Spálenec č.25, 34401 Domažlice
°° přijet osobně každou středu mezi 14. až 18. hodinou do centra střediska rané péče na Nový Spálenec / u České Kubice /
°... A co ještě dodat
°° doporučujeme Vám neotálet s využíváním našich služeb a požádat nás o spolupráci již v nejútlejším věku!!! Někteří rodiče se na nás obrací až mezi 4. až 5. rokem věku dítěte, když odborní lékaři zjistí u dítěte nedostatky, které budou překážkou dítěti k přijetí do běžného vzdělávacího zařízení. Podporou celkového vývoje dítěte, (tělesného, pohybového, psychického i sociálního) a díky vhodné a šetrné pohybové stimulaci ve vodě, mohou naše služby přispět i ke zmírnění dopadů vývojových vad u dítěte. V období mezi 0 -3.let věku dítěte, jsou kompenzační schopnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvíjet náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný nedostatek!!! V žádném případě ovšem nemůže nahradit lékařskou nebo rehabilitační péči!
°°služby rané péče jsou rodinám s vyčleněnou cílovou skupinou dětí poskytovány z d a r m a !
Jak, kdy a proč dojde k ukončení služby?
°° Dojde-li k pominutí důvodů proč je služba poskytována
°°Před vstupem dítěte do vzdělávacího zařízení Vám můžeme nabídnout speciální pedagogické činnosti, které dítě na školu připraví a zprostředkujeme přípravu asistenta,který může dítě ve škole provázet. V 7letech již budete pro své dítě potřebovat jiné aktivity než je raná péče a proto vám pomůžeme vybrat vhodnou následnou službu, která bude Vašim potřebám lépe vyhovovat .

Centrum rané péče nabízí:

- konzultace v rodinách nebo v místech, které si rodiče sami vyberou (1x za 1-3 měsíce)
- komplexní posouzení potřeb rodiny
- vzdělávání rodičů formou individuálního a skupinového poskytování informací a informačních zdrojů
- setkávání rodičů
- týdenní pobytové kurzy pro rodiny s dětmi
(1 x za rok v rakouských Alpách)
- půjčování hraček a vhodných pomůcek,literatury
- pomoc při výběru předškolního a školního zařízení
- pohybovou stimulaci pomocí raného plavání a
fyzioterapie
- základní sociálně právní poradenství

V rámci programu integrace a přátelství rodin se zdravotně postiženými dětmi,
pořádá sdružení během roku veřejné sportovní turnaje a společenská setkání

Pohybová stimulace a bazénová terapie v rané péči
Díky vhodné a šetrné pohybové stimulaci může „plavání" přispět ke zmírnění dopadů zdravotních problémů podporou celkového vývoje dítěte, tělesného, pohybového, psychického i k sociálnímu začleňování mezi stejně staré vrstevníky.
Kde a kdy? Rodiče s dětmi od 2let věku dítěte v bazénu , pro kojence návštěvy v rodině a od 6 měsíců bazénová terapie opět s rodiči.
Pohybová stimulace ve vodě je vhodná i
pro těhotné ženy v prenatálním období, u kterých je diagnostikována vývojová vada plodu. vícečetné těhotenství a v rané péči pro děti nedonošené, nezralé, dvojčata atp.

 VE VODĚ
na rehabilitační úrovni, pro zlepšení zdravotního stavu dítěte, prevence oslabení imunity, dekubitů a dalších komplikací. S odbornými asistenty, pod vedením odborného fyzioterapeuta, trenéra plavání a dětské sestry.

FYZIOTERAPIE
Provádí kvalifikovaná fyzioterapeutka
polohovací a uvolňovací cvičení ve vodě, fyzioterapie dětí rané péče v domácím prostředí.

Odpovědný pracovník:
Mgr.Jana Mazancová -Fyzioterapeut
absolventka FTVS, výuky plavání zdravotně
postižených, speciální pedagog
e-mail.: jana-mazancova@seznam.cz
absolventka FTVS, výuky plavání zdravotně
postižených, speciální pedagog

Jaroslava Hlaváčková - Dětská sestra,
absolventka FTVS, výuky plavání zdravotně
postižených e-mail: hla.hol@seznam.cz


Josef.Holý-Metodik,trenér
půjčovna.didaktických.pomůcek,
Absolvent FTVS, obor plavání
Tel: 737 111 649
e-mail: mct.cz@seznam.cz

Podporuje nás: MPSV, Plzeňský kraj,

Millenium Gaming § Devalopments a.s.

 

Středisko rané péče

Poslání
Centrum pro podporu a provázení rodin dětí, se zdravotním postižením.

Cíl
Snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu a na vývoj dítěte.
Zvýšit vývojovou úroveň dítěte
Posílit kompetence rodiny a snížit závislost na sociálních systémech.
Vytvořit pro rodinu s dítětem podmínky sociální integrace/inkluze.
Tým pracovníků:
Josef Holý statutární zástupce,
vedoucí půjčovny didaktických pomůcek
Jaroslava Hlaváčková koordinátor služby
Bc.Václava Forstová soc. pracovník
Mgr. Alena Zítková spec.pedagog
Mgr.Jindřiška Jahnová vychovatelka
Šilerová Dagmar sociální terapeut
Provozní doba:
Ambulantně: středa od 14,00-18,00hod.-
-Středisko rané péče Nový Spálenec
Terénní : dle domluvy s klientem
Pohybová stimulace :
Terénní v rodině: dle domluvy s klientem
Ambulantní: na plaveckých bazénech
Kdyně: Domažlice:
Bankovní spojení :
ČSOB pobočka Domažlice
Č.ú.: 128406755/0300
IČO : 676756603
Registrace sociální služby:
Krajský úřad Plzeňského kraje v r.2007
Druh služby: Raná péče
Působnost centra rané péče :
Domažlicko,Kdyňsko,H.Týnsko

Informace Vám poskytne :
J.Hlaváčková, tel : 736 429 900
e-mail: hla.hol@seznam.cz
MCT CZ o.s. Občanské sdružení poskytující terénní a ambulantní sociální služby rané péče rodičům a dětem ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nebo v důsledku nepříznivé sociální situace od nejútlejšího věku, 0-6let; Kapacita 30 klientů

 

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
Nový Spálenec č.25
34532 Česká Kubice
www.mct.domazlice.cz
Tel: 737 111 649
e-mail: mct.cz@seznam.cz