Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 Pobytové akce žáků 6. tříd

Adaptační kurz 6. tříd

Ve čtvrtek 15. 9. odjely 6. třídy do Klenčí pod Čechovem na třídenní adaptační kurz. Cílem bylo bližší seznámení třídních učitelů s jejich žáky a začleněním nových žáků do kolektivu. Učitelé a žáci se vzájemně poznávali při pobytu v přírodě a společných odpoledních aktivitách. Tyto aktivity byly ...

Pobytové akce žáků 6. tříd

Již od roku 2006 pořádáme pravidelné společné pobytové akce žáků šestých tříd. Cílem je umožnit vzájemné poznávání a sebepoznání, porovnávání vlastních postojů, rozvinout spolupráci členů třídy, seznámit se s novým třídním učitelem, komunikace a řešení problémů.