Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 Informace pro strávníky

Školní jídelna zavádí od 1. 9. 2014 nový čipový systém k odběru stravy.

 
Strávník sám nese zodpovědnost za přihlášky, odhlášky a výběr obědů pomocí stravovacího terminálu, internetu nebo na čísle tel. 379 410 616. Obědy se odhlašují den dopředu do 10 hod. (obědy na pondělí se odhlašují v pátek do 10 hod). Nárok na dotovaný oběd je pouze v první den nemoci žáka. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
 
Obědy a svačiny je nutné objednat dva pracovní dny předem, do 10 hodin. Strávník má systémem automaticky přihlášený oběd číslo 1.
 
 
Čipy se začínají prodávat 25. 8. 2014. Cena za kus 115,- Kč je hrazena v hotovosti. Po zakoupení čipu je strávník automaticky přihlášen na celou školní docházku (od 1. třídy – do 9. třídy). Veškeré změny je nutno nahlásit vedoucí stravování! Ztrátu čipu je strávník ve vlastním zájmu povinen okamžitě hlásit vedoucí stravování. Čipy se pouze prodávají, zpět se nevykupují! 
 
Zapomenutí čipu
Jídlo bude vydáno na náhradní stravenku vyzvednutou u vedoucí stravování.
 
Ztráta čipu
Žákovi bude po zakoupení vydán čip nový. Ztracený se zablokuje.
 
Lze využít i přihlašování a odhlašování po internetu – www.strava.cz [»]
– zprovoznění po osobním přihlášení v kanceláři školní jídelny, kde obdržíte přístupové jméno a heslo uživatele. 
Strávníci ve školní jídelně mají možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:
 
Registrace služby
 
1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.
Uživatel - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Heslo - může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled
Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.
Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.
Objednávání stravy
 
2. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu též na internetu na adrese: www.strava.cz Zde  zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
 
3. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
 
4. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do „své“ jídelny.
 
5. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
 
6. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 
7. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz [»].
Objednávání na adrese: http://www.strava.cz/istravne/ [»]

Přílohy