Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Přerušení dovávky el. energie - náhradní stravování

Z technických důvodů nebude 26. 9. vařit školní jídelna. Pro žáky bude zajištěno náhradní stravování formou balíčku. Při dalším výpadku elektřiny 4. 10. bude zajištěna studená strava, 5. 10. oběd formou balíčku.

Náš tým

Kontakty

 Prevence

Beseda s mluvčí policie v 7., 8. a 9. ročníku

Stejně jako minulý rok k nám přišla mluvčí policie a opět nás poučila něco málo o zákonech, ale především o bezpečnosti. Mluvili jsme o problémech způsobených užíváním drog a alkoholu. O omamných látkách toho víme dost, avšak nikdy není špatné se o škodlivosti drog znovu utvrdit. Pavel Svatek, 9.B

Prevence poruch příjmu potravy

V prosinci 2012 a v únoru 2013 měli žáci 7. a 8. ročníku možnost poslechnout si přednášku na téma Poruchy příjmu potravy. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o příčinách a nebezpečí anorexie, bulimie či bigorexie. V závěrečné besedě se mohli zeptat na vše, co je k tomuto tématu zajímá.

Prevence v 6. ročníku

Ve školním roce 2012/2013 proběhl v šestém ročníku adaptační kurz, kde zajišťovala preventivní aktivity Nina Moravcová. Tyto aktivity měly návaznost i v listopadu, kdy obě šesté třídy zažily celodenní preventivní akci ve třídách.

Beseda s mluvčí policie v 8. třídách

Beseda s mluvčí Policie České republiky Paní učitelka Suchá zajistila pro osmé třídy besedu s mluvčí Policie České republiky za domažlické obvodní oddělení Dagmar Brožovou. Mluvčí policie nám povídala o různých zákonech a deklaraci práv. Také nám sdělila, za co může jít občan do vězení a na kolik ...

Beseda o drogách s mluvčí policie v 7. třídě

22. února zavítala do 7. třídy na dvouhodinovou besedu o nebezpečí drog mluvčí domažlické policie Dagmar Brožová. Při zajímavém povídání si během první hodiny žáci utřídili informace, které již měli z hodin výchovy ke zdraví, druhá hodina byla věnována trestněprávní odpovědnosti a dotazům žáků. S ...

Spokojená třída - preventivní akce PPP Domažlice v 6. ročníku

V 6. ročníku probíhá dlouhodobá preventivní akce Spokojená třída, kterou realizuje PPP Domažlice a PPP Plzeň. V prosinci zavítali pracovníci poradny do šestých tříd už popáté. Učí žáky spolupráci, komunikaci, společnému řešení problému, a to vše formou her a besed v komunitním kruhu. Že tyto akti ...

Preventivní akce - PPP Domažlice a Policie ČR - nebezpečí drog

Ve úterý 29.11.2011 pokračoval v osmých třídách preventivní projekt PPP Domažlice Deštník držím já. Tentokrát byl zaměřený na protidrogovou prevnci. Na tuto akci navázala návštěva Policie ČR s ukázkou práce policejních psů.

Poruchy příjmu potravy - preventivní akce pro 9. třídy

Preventivní program Proč PPP? zabývající se poruchami příjmu potravy absovovali žáci 9. ročníku ve dvouhodinovce občanské výchovy. Seznámili se s pojmy souvisejícími s PPP, při práci ve skupinách a následné prezentaci pojmenovali jednotlivé druhy PPP (anorexie, bigorexie, bulimie, obezita a ortor ...

Školní kolo soutěže Rubikon

Školní kolo projektu Rubikon - soutěže o zákonech, správném rozhodování a rizicích sázení proběhlo v sále LD v úterý 8.3.2011. Šest pětičlenných družstev ze sedmého až devátého ročníku se spolu s ostatními žáky třídy na soutěž pilně připravovalo v hodinách VKO. Soutěžící si před soutěží vylosoval ...

Preventivní program Deštník držím já

Již dvakrát se setkali ve školním roce 2009/2010 žáci 6. ročníku s Janou Hendrichovou, okresní metodičkou prevence, při akci nazvané Deštník držím já. Jedná se o nový projekt, který v rámci programu dlouhodobé specifické prevence zajišťuje PPP Domažlice. Při dvouhodinovém setkání měly děti možnos ...

Projekt Zdravý životní styl

Projekt: Zdravý životní styl- Prevence kouření a zásady zdravé výživy na ZŠ Staňkov Mgr. Jarmila Pavlíková + žáci 8. tříd Výchova ke zdraví Cílová skupina:žáci 6. - 9. tříd a dospělí zaměstnanci školy. Projekt je prováděn v hodinách VkZ, matematiky,výtvarné výchovy a českého jazyka. Předpokládané ...

Školní a okresní kolo soutěže Rubikon

Po několikatýdenní přípravě se 18. 3. 2010 sešli soutěžící ze 7. až 9. ročníku v podkroví školy, aby zde změřili síly ve školním kole soutěže Rubikon. Klání, kterého se účastní škola už podruhé, je o dodržování zákonů a o správném rozhodování. A na co si dávat pozor? Třeba na rizika sázení, které ...